NHS Highland: Lämpökuvantamisen kokemuksia kotihoidossa

Lämpökuvakameran käyttö riskiraajojen hoidon tehostamiseksi syrjäisellä ja maaseutualueella.

Diabeettisten jalkavaivojen hoito syrjäisellä ja maaseutualueella on haastavaa. (1) NHS Highlandissa testattiin digitaalisen lämpökuvauksen käyttöä korkean riskin jalkaklinikalla diagnostisena välineenä. Sen tarkoituksena on auttaa jalkakomplikaatioiden, kuten subkliinisten infektioiden ja diabeettisten jalkahaavojen, varhaisessa diagnosoinnissa, sekä potilailla, joilla epäillään osteomyeliittiä tai Charcot’n jalkaa.

Lämpökuvantamisella pyritään parantamaan käytäntöjä riskiraajojen hoidossa. Kohonneiden lämpötilojen havaitseminen ja paikantaminen ennen näkyviä tulehdusoireita voi auttaa vähentämään monimutkaisempien sairauksien kehittymistä.

Lämpökameran käyttö voi myös auttaa tunnistamaan rasitusalueet, joissa kudos on vaarassa hajota. Se voi myös osoittaa kuumat kohdat, jotka vaativat kuormituksen vähentämistä tai ortoosimuutoksia. Kylmät kohdat voivat myös viitata alaraajojen tukkivaan valtimotautiin (PAD).

Case-study A: 76 year old male Type 1 diabetes duration 50 years. History of minor amputation. Consolidated charcot right foot with chronic plantar ulceration.

Metodi

Thermidaksen IRT-384 Tablettia käytettiin korkean riskin jalkaklinikalla. Potilaat lämpökuvannettiin raajojen välisten lämpöpoikkeavuuksien havaitsemiseksi, ja erityistä huomiota kiinnitettiin yli 2,2 °C:n kohonneisiin lämpötilaeroihin. Niiden on todistetty viittaavan mahdollisiin infektioihin ja olevan varhainen merkki diabeteksen alkavista jalkahaavoista.

Tulokset

Kun potilaat skannattiin klinikalla ja heidän kodeissaan, pystyimme tekemään nopeampia lääketieteellisiä päätöksiä, mikä johti parempiin hoitotuloksiin, vähensi kalliiden diagnostisten tutkimusten käyttöä ja yhdessä tapauksessa vältimme varpaan amputaation. Lisäksi monialainen tiimi toimi nopeasti varmistaakseen, että käytössä oli oikea antibioottihoito mahdollisen syvän luustoinfektion hoitamiseksi tehokkaasti.

Intuitiiviset lämpökuvat motivoivat potilaita muuttamaan käyttäytymistään, mukauttamaan elämäntapojaan ja vahvistivat parempaa yhteistyötä haavan paranemiseen tähtäävän jalkatiimin kanssa.

Keskustelu

Lämpökuvaus on parantanut kliinistä päätöksentekoa, ja se voi olla erinomainen potilaskoulutuksen väline, jolla kannustetaan käyttäytymisen muuttamiseen.

Lämpökuvauksen käyttö voi parantaa vakiintuneen RAPID-menetelmän(1) laatua aktiivisia jalkahaavoja sairastavien potilaiden etäseurannassa ja hoidossa maantieteellisesti vaikeakulkuisella alueella.

Tämä vallankumouksellinen diagnostinen väline voi antaa jalkaterapeuteille varmuutta varhaiseen diagnoosiin ja jalkainfektioiden tehokkaampaan tunnistamiseen ja hoitoon. Olemme tietoisia siitä, että kyseessä on pieni tutkimus, mutta se osoittaa suurta potentiaalia, joten lisätutkimukset suuremmassa ja monipuolisemmassa väestössä olisivat hyödyllisiä.

Viitteet: 1. Reducing Amputations in People with Diabetes (RAPID): Evaluation of a new care pathway. MacRury S, Stephen K, Main F, Jones S, Gorman J, Macfarlane D. Int J Environ Res Public Health 2018