Kokemuksia - Thermidas IRT-ratkaisut

Jalkaterapeutit käyttävät lämpökuvantamista päivittäin Oulun ja Tampereen Yliopistollisissa sairaaloissa

Käytän lämpökuvantamista päivittäin. Lämpökuvantamisjärjestelmä hankittiin alkujaan Charcot’n jalan diagnosoinnin tueksi. Lämpökuvantaminen on kuitenkin osoittautunut hyödylliseksi myös monen muun vaivan paikallistamisessa ja seurannassa. Kuvantaminen on nopea apuväline päivittäisessä työnteossani.

Antti Juntunen

Tampereen yliopistollinen sairaala

Lämpökuvantaminen on hyödyllinen apuväline esimerkiksi erikoisjalkineiden ja tukipohjallisten toimivuuden arvioinnissa. Pystyn lämpökuvantamisen avulla poissulkemaan mahdollisia ongelmia ja antamaan potilaalle mielenrauhaa. Lämpökuva havainnollistaa myös potilaalle hoidon tärkeyden konkreettisella tavalla, mikä usein lisää hoitomyönteisyyttä.

Mira Haulivuori

Tampereen yliopistollinen sairaala

Käytän lämpökuvausta työssäni lähes päivittäin. Käytän lämpökamerakuvausta Charcot-jalan paranemisprosessin arviointiin ja myös diabeettisen jalkahaavan hoidon seurantaan. Lämpökuva kertoo jalkaterän terveydestä ja auttaa hoitopäätösten tekemisessä. Lämpökuva auttaa myös potilasta ymmärtämään jalkavaivoja, vaikka oireet eivät näkyisi vielä paljaalla silmällä.

Marita Räihä

Oulun yliopistollinen sairaala

Toimin yksityisenä jalkojenhoitajana ja osaamisalueeni on ennaltaehkäisevä jalkaterapia. Asiakkaani ovat enimmäkseen eläkeikäisiä, joilla on jo monia sairauksia (diabetes, reuma, ASO-tauti jne.). Näiden potilasryhmien kohdalla jalkineen ja keventävien yksilöllisten pohjallisten tarve on erityisen suuri. Tehtäväni on apuvälinekokonaisuuden toimivuuden varmistaminen. 

Valmistan itse kevennyspohjallisia ja autan asiakkaitani jalkineiden valinnassa. Valmistajilla ei ole tähän asti ollut menetelmiä tai välineitä pohjallisten ja jalkineiden toimivuuden varmistamiseen – nyt on.  Olen käyttänyt lämpökuvantamismenetelmää omien asiakkaideni kohdalla. Ilokseni olen  huomannut, että lämpökuvantaminen voi olla menetelmä, jolla jalkinekokonaisuuden toimivuus on objektiivisesti todennettavissa.

Jaana Huhtanen

Jalkojenhoitaja