Thermidas sai täydet pisteet Digi-HTA -arvioinnista

Thermidas-lämpökuvantamisjärjestelmä on saanut täydet 10 pistettä Digi-HTA -arvioinnista.

Arvioinnin osa-alueet ovat:

  • Vaikuttavuus
  • Turvallisuus
  • Kustannukset
  • Tietoturva ja -suoja
  • Käytettävyys ja saavutettavuus

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä. Sen avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alan asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön.

Terveydenhuollon menetelmien arviointi HTA (Health Technology Assessment) on näyttöön perustuva katsaus menetelmän soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön. Arviointia käytetään päätöksenteon tukena silloin, kun harkitaan uusien laitteiden ja menetelmien käyttöönottoa tai vanhan poistamisesta.