Kertaus 2019

Alkukevät sujui suurelta osin Saksassa. IR-lämpökuvantamisjärjestelmämme otettiin koekäyttöön Reutlingessa diabeteksen jalkaongelmiin erikoistuneella klinikalla Klinikum Am Steinenbergissa, jossa  käyttökokemukset olivat positiivisia jo heti alkuunsa. Myös myöhemmin maaliskuussa IR-lämpökuvantamisjärjestelmämme oli vahvasti esillä Saksassa Würzburgin sairaanhoitokongressissa. Koekäyttökokemuksia käsiteltiin kongressissa mm. erillisenä esityksenä.

Osallistuimme kesällä 2019 myös seuraaviin tilaisuuksiin: DEWU Deutscher Wund- und Bremer Pflegekongress, HIMMS Health 2.0 European Conference Helsingissä sekä Wiener Wundkongress Wienissä .

Loppuvuodesta keskityimme läsnäoloon ja lääketieteellisiin tapahtumiin Suomessa. Lokakuussa olimme Turussa Diabetes Jalka Symposiumissa, jota seurasivat marraskuisessa Helsingissä järjestetyt Valtakunnallinen diabetespäivä ja Operatiiviset päivät

Turussa tapasimme tohtori Sicco A. Busin kansainvälisestä diabeettiseen jalkaan erikoistuneesta työryhmästä IWGDF:stä (International Working Group on the Diabetic Foot). Operatiivisilla päivillä kävimme puolestaan useita mielenkiintoisia keskusteluita lämpökuvantamisen muusta potentiaalista ja käytettävyydestä diabeettisen jalan lisäksi. Puhuimme mm. miten lämpökuvantamista voisi hyödyntää anestesian tehon ja sitä kautta turvallisuuden arvioimisessa. Iso kiitos kaikille hyvistä kohtaamisista!

Tohtori Sicco A. Bus kansainvälisestä diabeettiseen jalkaan erikoistuneesta työryhmästä.