Mediuutiset: Lämpökamera auttaa jalkahaavan hoidossa – Silti jopa 20 prosentissa tapauksista joudutaan amputaatioihin

Riskipotilaiden tunnistaminen ja varhainen ongelmiin puuttuminen ehkäisevät jalkahaavojen kehittymistä.

Lämpökamerakuva on tulossa avuksi diabeteksen hoitoon. Sitä voidaan käyttää teknisenä apuvälineenä jalkahaavojen ja varsinkin Charcot’n neuroartropatian varhaisdiagnostiikkaan ja hoidon tehon seurantaan.

Lämpökameralla nähdään valokuvan avulla jalkojen lämpötilaero alkavassa neuropaattisessa haavassa ja Charcot’n jalassa. Se on tutkimuskäytössä Oulussa, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. Kliinisessä potilaskäytössä järjestelmä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

JALKAHAAVOJA esiintyy 15–34 prosentilla diabeetikoista. Diabeetikon jalkahaavan riskitekijöitä ovat pitkään kestänyt huonossa tasapainossa oleva diabetes, huonontunut alaraajojen valtimoverenkierto sekä neuropatiasta johtuva ihon suojatunnon puutos, mikä on tärkein jalkahaavalle altistava tekijä.

Diabeettinen neuroartropatia (Charcot’n jalka) on harvinainen diabeteksen komplikaatio, joka altistaa jalan virheasennoille, jalkahaavoille ja amputaatiolle. Riskipotilaiden tunnistaminen ja varhainen ongelmiin puuttuminen ehkäisevät jalkahaavojen kehittymistä. Kirurgisilla hoidoilla ja alaraajojen valtimoverenkiertoa korjaavilla toimenpiteillä pystytään tehostamaan niiden paranemista. Silti jopa 20 prosentissa tapauksista joudutaan amputaatioihin.

– Amputaatioon joudutaan edelleenkin valitettavan usein, kertoo sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Mirja Tiikkainen, joka puhui aiheesta Mediuutisten ATTD-tapahtumassa 3.4.

Tavallisimpia ovat varvasamputaatiot, joiden jälkeen joudutaan tarvittaessa tekemään jalkaterän osa-amputaatio.

Ulla Ora

Julkaistu 19.4.2019 Mediuutisissa