TherMidas VET

Eläinten diagnostisen lämpökuvantamisen asiantuntija

Lämpökuvantamisen edut:

  • täysin turvallinen ja kajoamaton tutkimustoimenpide
  • ei edellytä eläimen rauhoittamista
  • ei edellytä eläimen karvan leikkaamista
  • ei aiheuta säteilyaltistusta

Käytämme lämpökuvien analysointiin ja löydösten raportointiin TherMidas VET Imager ohjelmistoa, jonka olemme kehittäneet eläinten lämpökuvantamisen erityistarpeet huomioiden.

Lämpökuvantaminen soveltuu hyvin esim. seulontatutkimuksiin, varhaiseen diagnostiikkaan, sekä hoidon vaikuttavuuden ja toipumisen edistymisen seurantaan. Lämpökuvantamisella voidaan seurata myös esim. harjoittelun tai valmennuksen vaikutuksia eläimeen.

Lämpökuvantamisella voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa mahdolliset ongelma-alueet, joihin tutkimus- tai hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa.