Koronavirus COVID-19

Kehon kohonneen lämpötilan havaitseminen lämpökameran avulla

Lämpökamera voi toimia apuvälineenä tautien leviämisen hillitsemisessä

Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on näkyvää valoa suurempaa. Mitä lämpimämpi alue on, sitä enemmän se lähettää infrapunasäteilyä. Lämpökamera vastaanottaa kohteen lähettämää lämpösäteilyä ja muodostaa siitä lämpökuvan.

Lämpökameraa on käytetty laajalti ympäri maailmaa erilaisten epidemioiden (mm. lintu- ja sikainfluenssa ja SARS) aikana kehon kohonneen lämpötilan havaitsemiseen. Lämpökameran käyttö apuvälineenä saattaa osaltaan helpottaa virus- ja bakteeritautien leviämisen hillitsemistä.

Lämpökameran käyttö kehon kohonneen lämpötilan havaitsemisen apuvälineenä vaatii erityisosaamista laitteiston valinnan ja tutkimusasetelman lisäksi myös tulosten tulkinnan osalta.
Kuva: FLIR.com

Tarkin arvio kehon lämpötilasta saadaan kyynelkanavan kohdalta

Mikäli kohdehenkilön kehon lämpötila on kohonnut tarkkailuarvoa korkeammaksi, kamera antaa hälytyksen visuaalisesti ja tarvittaessa lisäksi äänimerkillä.

Silmän nenänpuoleinen kulma (kyynelkanava) korreloi parhaiten ihmisen kehon lämpötilaan, kun lämpötilamittaus tehdään infrapunasäteilyä mittaavalla lämpökameralla. Koska silmäkulma on mitattavana kohteena niin pieni, tulee mittaaminen tehdä riittävän läheltä yhdelle henkilölle kerrallaan.

Lämpökuvantaminen on täysin kajoamaton tutkimusmenetelmä – tämä on tärkeä etu mahdollisen tartuntavaaran kannalta

Lämpökamera ei lähetä säteitä, vaan ainoastaan vastaanottaa niitä. Lämpökuvaus on täysin kajoamaton tutkimusmenetelmä.
Kuva: FLIR.com

Lämpökamera on tarkka mittausväline, joka oikein käytettynä antaa luotettavan tiedon kehon lämpötilasta. Mahdollisen tartuntavaaran vuoksi käyttöturvallisuutta lisää menetelmän kajoamattomuus, tutkittavaan henkilöön ei kosketa lainkaan lämpötilamittauksen aikana.

Lämpökuvaus on nopea mittausmenetelmä ja se soveltuukin laajan käytettävyytensä vuoksi hyvin runsaan henkilöliikenteen kohteisiin kuten esim. tehdasympäristön kulunvalvontaan, yrityksiin, terveydenhuollon yksiköihin, suuriin massatapahtumiin, ostoskeskuksiin ja lento-asemille.

TherMidas Oy on diagnostisen lämpökuvantamisen asiantuntija. Autamme mielellämme tarpeisiinne sopivan ratkaisun räätälöinnissä.
Kuva: FLIR.com