Diabeteshoito

Diabetestietoa

Suomessa on noin 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa ja noin 250 000 tyypin 2 diabeetikkoa. Lisäksi arviolta noin 200 000 suomalaista sairastaa tietämättään diabetesta. Diabetes ja siihen liittyvät seuraukset altistavat jalkojen kudosvaurioille. Pahimmillaan nämä kudosvauriot johtavat alaraaja-amputaatioihin, joita tehdään pelkästään Suomessa noin 900 vuodessa. Näistä noin puolet on diabeetikkojen amputaatioita. Valtaosa amputaatioista olisi estettävissä tehokkaalla jalkaongelmien ehkäisyllä ja varhaisella diagnostiikalla. Jalkojen lämpötilojen seuranta on osa käypähoitosuunnitelman mukaista jalkojen seurantaa ja siinä tapahtuviin muutoksiin tulisi reagoida ajoissa, jotta jalkojen kudosvaurioitten synty voitaisiin ehkäistä. Yhtiön kehittämällä laitteistolla jalkojen lämpötila voidaan kuvata objektiivisesti ja tallentaa tulos potilaan tietokantaan myöhempää seurantaa varten. Pitkäaikainen seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin jaloissa tapahtuviin muutoksiin ja mahdollistaa tehokkaan hoidon jalkojen parantamiseksi.